Nyhedsbrev
Medicinaffald

Medicinaffald

Vojens Apotek modtager medicinrester til forsvarlig destruktion.

Af hensyn til miljøet skal gammelt medicin altid afleveres på apoteket, som sørger for at sende det til destruktion.

Tom emballage skal ikke afleveres til destruktion.

Brugte kanyler afleveres på genbrugspladsen, hvor man også kan få udleveret egnede kanylebokse.