Nyhedsbrev
Dosispakket medicin

Dosispakket medicin

Dosispakning foretages maskinelt på Vojens Apotek, der selv kan foretage pakning. Det er en ordning, hvor brugeren får leveret sin medicin i små dosisposer.

Metoden er velegnet til personer, der fast tager flere lægemidler, idet den mindsker risikoen for medicineringsfejl i forhold til en situation, hvor brugeren ellers ville få medicinen ophældt i enkeltdosisbeholdere.

Medicinen udleveres i en sammenhængende rulle til 14 dage ad gangen. Dog kan der pakkes til 28 dage ved særlige omstændigheder, fx ferie. Der kan pakkes godkendte, dosisegnede tabletter og kapsler i poserne. Poserne åbnes nemt med fingrene eller klippes op med en saks.

Der udleveres en informationsmappe sammen med medicinen første gang man modtager dosispakket medicin. I mappen findes en oversigt over den pakkede medicin (doseringskort).

Medicinen er pakket i gennemsigtige engangsposer til fx morgen, middag, aften og nat. Hver pose er forsynet med navn, CPR-nummer, dato og tidspunkt for indtagelse samt lægemidlernes navn og styrke.

Der er et gebyr forbundet med at få dosispakket medicin. Dette gebyr er tilskudsberettiget, hvis dosispakningen er lægeordineret og mindst et lægemiddel er tilskudsberettiget. Apoteket sikrer ved dosispakning at der som udgangspunkt betales den billigste stykpris for medicinen. 

Hvis medicinen skal ændres midt i en dosisperiode kan der evt. pakkes nye dosisruller, og de uaktuelle dosisruller skal destrueres. Ved ændringer i medicinen udleveres et nyt doseringskort.

Det er Stine, Betina og Marianne, der oftest har med dosispakket medicin at gøre på Vojens Apotek.